Vrijwillig ouderenadviseur

Wat is een Ouderen Adviseur?
In onze gemeente zijn namens de verenigingen van senioren verschillende Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) actief. Zij werken nauw samen met de Beroeps Ouderenadviseur. Hij of zij doet dat altijd met uw instemming. Ouderen kunnen hierdoor, zoals zij vaak ook zelf willen, langer zelfstandig wonen.

Waarom een Ouderen Adviseur?
Als U vragen heeft over:

 • Zorgverlening Speciaal ondersteuning en hulp bij het zg. keukentafelgesprek
 • Het aanvragen of verkrijgen van hulpmiddelen
 • Wonen en woonaanpassingen
 • Financiële regelingen en subsidies
 • Administratieve zaken
 • Vervoer
 • Vrijwilligershulp
 • Activiteiten en cursussen
 • Of zomaar een gesprek over wat U bezig houdt
 • En vele andere zaken…
 • Dan kan een ouderenadviseur U, uiteraard op Uw verzoek, wegwijs maken

De ouderen adviseurs zijn goed opgeleid!
De vrijwillige ouderen adviseur is opgeleid door docenten van de Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland (SBOG) De SBOG is een koepelorganisatie van de drie ouderenbonden (ANBO, KBO en PCOB) in Gelderland. Zij bevordert het welzijn van alle ouderen in Gelderland.

In verband met de nieuwe wetgeving sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de zorgverlening. Hierbij kan de Ouderen Adviseur samen met de beroepskracht U extra ondersteuning bij het gesprek met de gemeente het zg. “Keukentafelgesprek”.

Voor wie zijn de Ouderen adviseurs?
De vrijwillige ouderen adviseurs zijn er voor alle 50-plussers in de gemeente en voor iedereen uit hun naaste omgeving. (b.v een dochter of goede kennis kan ook met een vraag terecht over haar moeder bij een vrijwillige ouderen adviseur) De vrijwillige ouderen adviseur werkt samen met de beroeps ouderen adviseur van de Stichting Perspectief.

Inloopspreekuur
Is uw vraag minder complex of wilt u snel een gesprek dan bieden wij u de mogelijkheid om bij ons binnen te lopen. Dat kan tijdens ons inloopspreekuur in De Lèghe Polder in de ruimte van de Schakel (de eerste kamer links), op vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

U bent daar van harte welkom om uw vraag, verzoek of probleem met een VOA te bespreken. En geen zorgen, er is voldoende ruimte om het gesprek privé te voeren. Het grote voordeel is dat u snel een antwoord of advies krijgt. U weet vrijwel direct wat u kunt of moet doen. U hoort dan ook of er alsnog een vervolgafspraak nodig is. Dat regelt u allemaal in het inloopspreekuur. Wij staan voor u klaar.

Heeft u een complexe vraag dan kunt u contact opnemen met:
Beroeps ouderen adviseur Ans Jansen
Stichting Perspectief
Tel: 024 6750939
E-mail ansjansen@stg-perspectief.nl 

of: coördinator Theo Cobussen
Tel: 06 2336 2536
E-mail: theo.cobussen@telfort.nl