Een nieuwe “De Lèghe Polder”

De gemeente wil een nieuw dorpshuis in Beuningen realiseren. Daar zijn een aantal stappen voor nodig. De eerste stap is een definitief Programma van Eisen (PvE) en een locatiekeuze.

Hieronder staan in chronologische volgorde de gebeurtenissen die leiden tot een definitief PvE en locatie.

3 oktober 2024
Gepland: Raadsbesluit over PvE en locatie
Als de Raad hier een besluit over neemt, kan begonnen worden met het uitwerken naar een Definitief Ontwerp incl. raming ed.

10 juni 2024 19.30 uur
Gepland: Terugkoppeling concept PvE aan alle gebruikers.

2 mei 2024
Voortgangsbrief aan Raad

22 tot 24 april 2024
Gebruikersbijeenkomsten om wensen/eisen voor PvE te bespreken.

1 februari 2024
Artikel in “De Cirkel” waarin de gebeurtenissen tot dan beschreven zijn

23 februari 2023
Bestuur De Lèghe Polder formuleert de Toekomstvisie