Digitaal Steunpunt Ouderen

Een steunpunt voor alle leden van de VvSB met vragen over de digitale wereld zoals computers, laptops, mobiele telefoons, Ipads, Iphones, Tablets, Smartphones, printers, modems, routers enz.
Samen met u proberen we uw vragen te beantwoorden c.q. de problemen op te lossen. Als blijkt dat er een huisbezoek nodig is, regelen we dit ook. Met andere woorden geen enkele vraag of probleem is ons te gek. Ook met vragen m.b.t.  aankoop advies, aanpassing apparatuur, handleidingen, boeken e.d. kunt u bij ons terecht.
Indien mogelijk graag het apparaat meebrengen.

Voor de DSO kunt u terecht in De Schakel op de eerste en de derde vrijdag van de maand tussen 13:30u en 16:00u.
Voor info: Hans van Beek, mobiel 06 50592477 of 024 6753810.

Kosten:
In overeenstemming met andere activiteiten van de vereniging wordt voor elk bezoek een eigen bijdrage gevraagd van € 1,- per bezoek. Dit om een bijdrage te leveren aan de huur van de ruimte.
Blijkt een bezoek aan huis noodzakelijk te zijn, dan is een bijdragen van € 5,- voor de dienstverlener aan de orde.

Gastheren van het Digitaal Servicepunt Ouderen:
Hans van Beek

Douwe Bangma
(Peter Regouin)