Digitaal Steunpunt Ouderen

Een steunpunt voor alle leden van de VvSB met vragen over de digitale wereld zoals computers, laptops, mobiele telefoons, Ipads, Iphones, Tablets, Smartphones, printers, modems, routers enz.
Samen met u proberen we uw vragen te beantwoorden c.q. de problemen op te lossen. Als blijkt dat er een huisbezoek nodig is, regelen we dit ook. Met andere woorden geen enkele vraag of probleem is ons te gek. Ook met vragen m.b.t.  aankoop advies, aanpassing apparatuur, handleidingen, boeken e.d. kunt u bij ons terecht.
Indien mogelijk graag het apparaat meebrengen.

In verband met Corona is deze ondersteuning een tijdlang stopgezet, maar we starten weer.
Op 4 en 18 december is het DSO in De Schakel in De Lèghe Polder weer actief.
Het dragen van een mondkapje is daar verplicht, evenals het desinfecteren van uw handen bij binnenkomst.

In 2021 gaan wij verder met DSO op de eerste en derde vrijdag van de maand met uitzondering van 1 januari.

Voor info: Hans van Beek, mobiel 06 50592477 of 024 6753810.

Kosten:
In overeenstemming met andere activiteiten van de vereniging wordt voor elk bezoek een eigen bijdrage gevraagd van € 1,- per bezoek. Dit om een bijdrage te leveren aan de huur van de ruimte.
Blijkt een bezoek aan huis noodzakelijk te zijn, dan is een bijdragen van € 5,- voor de dienstverlener aan de orde.

Gastheren van het Digitaal Servicepunt Ouderen:
Hans van Beek

Douwe Bangma
(Peter Regouin)