Coronaprotocol

Coronamaatregelen

Zoals bekend is gemaakt op vrijdag 26 november bij de persconferentie zijn onderstaande regels van kracht voor alle gebruikers van de Lèghe Polder.

 • Alle activiteiten mogen worden gehouden tot 17.00 uur. Na deze tijd zal de Lèghe Polder zijn gesloten voor alle activiteiten
 • De basisregels blijven van belang, ook als je al gevaccineerd bent.
 • De Foyer is alleen open voor bezoekers die gebruik maken van de horeca. Registratie en een gezondheidscheck zijn dan verplicht.
 • Alle evenementen zijn om 17.00 uur geëindigd.
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht voor elke bezoeker.
 • Er mag geen publiek zijn bij sportactiviteiten.
 • We hebben voortdurend aandacht voor het gedrag van de bezoekers en leveranciers en spreken personen erop aan.
 • Dit protocol zal strikt worden gehandhaafd en sturen bezoekers weg die zich hieraan niet willen conformeren en informeren het bestuur van de vereniging/gebruiker.
 • De Corona maatregelen die genomen zijn door de Léghe Polder dienen ten alle tijden worden opgevolgd.

De basisregels blijven van belang, ook als je al gevaccineerd bent.

 • Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD.
 • Ook als u als u geprikt bent kan u positief getest worden? Blijf dan thuis.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Geef andere mensen geen hand.
 • Was vaak en goed uw handen.
 • Hoest en nies in uw ellenboog

Deze maatregelen van kracht voor drie weken en hierdoor zullen de besmettingen en ziekhuisopnames weer gaan dalen. We wachten weer af tot de volgende PC .

Bestuur en beheer De Lèghe Polder

Corona Basisregels:

 • Bij klachten: blijf thuis en laat u testenbij de GGD.
 • Ook als u geprikt bent kan u positief getest worden, blijf dan thuis.
 • Blijf uit de buurt van anderen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen is het advies.
 • Geef andere mensen geen hand.
 • Was vaak en goed uw handen.
 • Hoest en nies in uw elleboog.

Uitgebreide informatie vindt u bij de Rijksoverheid