Coronaprotocol

Coronamaatregelen


Inleiding
Het kabinet heeft op de persconferentie van 18 juni 2021 nieuwe maatregelen afgekondigd die op zaterdag 10 juli ingaan. Wat betekent dit voor bezoekers en huurders van SCC de Lèghe Polder.


Kader
Om onze sociaal-culturele functie in de Beuningse gemeenschap te kunnen blijven vervullen, is het noodzakelijk om structurele maatregelen te treffen. Die maatregelen hebben, onder andere, ten doel om onze gebruikers te laten zien dat hun persoonlijke veiligheid bij ons bovenaan staat. Gelukkig komen er steeds meer versoepelingen.

Daarvoor is het nodig dat onze maatregelen duidelijk en begrijpelijk zijn en dat we die uitgebreid en zorgvuldig communiceren met de gebruikers. 

Twee relaties zijn hierbij van belang:
1. de relatie tussen stichtingsbestuur van de Lèghe Polder en het verenigingsbestuur/gebruiker en
2. de relatie van een verenigingsbestuur met hun leden.

Het stichtingsbestuur en beheer bekijkt in nauw overleg met de Gemeente Beuningen de wederzijdse verwachtingen. Het bestuur van de stichting stelt ruimten ter beschikking aan verenigingen voor hun activiteiten. Het is aan verenigingsbesturen om met hun leden overeen te komen hoe om te gaan met de corona problematiek binnen het beleid van de Lèghe Polder. Hierbij geldt het onderstaande protocol:

 


Protocol om in het kader van de anderhalve meter economie activiteiten te kunnen houden.

 1. We gaan per 10 juli open voor alle gebruikers en voor groepen tot maximaal 72 personen per zaal op basis van de 1½ meter afstand in één ruimte.
 2. De bibliotheek is weer bereikbaar via de ingang van de Lèghe Polder.
 3. Bij reserveren is een gezondheidscheck verplicht voor alle deelnemers.
 4. Personen die verkoudheidsklachten hebben worden verzocht thuis te blijven.
 5. In de Lèghe Polder gelden de algemene maatregelen: ➢ Was vaker uw handen ➢ Nies in uw elleboog ➢ Gebruik papieren zakdoekjes ➢ Schud geen handen ➢ Houd 1½ meter afstand van elkaar.
 6. Bij binnenkomst handen desinfecteren.
 7. We nemen alle voorzorgsmaatregelen qua hygiëne in acht en maak ze zichtbaar op relevante plaatsen zoals: in- en uitgangen, publieke ruimten zoals zalen, kamers en toiletten.
 8. We zorgen voor handgel bij entree en hygiëne doekjes in sanitair en bar.
 9. Voor het bezoek aan een activiteit registratie verplicht met naam telefoonnummer en tijd. Bij geen medewerking wordt u verzocht buiten te blijven. Deze gegevens worden maximaal twee weken bewaard. De AVG regeling wordt hierbij opgeheven door de noodverordening van de veiligheidsregio. Bij geen medewerking kan de activiteit dan ook niet plaatsvinden.
 10. Publiek is weer toegestaan tijdens activiteiten en sport.
 11. We maken regelmatig de deurkrukken schoon en na elk gebruik de tafels in de foyer.
 12. In elke ruimte ligt een meetlat van 1.5 meter zodat de bezoekers zelf de afstand tot elkaar kunnen opmeten en bewaken.
 13. Er dient voor elke gereserveerde activiteit van een gebruiker een protocol te zijn gemaakt. Dit protocol moet vooraf worden afgegeven aan de beheerder van de Lèghe Polder en deze of diens vervanger zullen controleren of dit wordt nageleefd.
 14. Op de binnenzijde van elke deur van een zaal attenderen we de bezoekers op de maatregelen die in de Lèghe Polder van kracht zijn. U en uw leden worden geacht hier kennis van te hebben vernomen.
 15. Voor het anderhalve meter-beleid in de zalen tijdens een activiteit is iedereen zelf verantwoordelijk en DLP kan daar niet aansprakelijk voor worden gehouden.
 16. We hebben Voortdurend aandacht voor het gedrag van de bezoekers en leveranciers en spreken personen erop aan.
 17. We zorgen voor strikte handhaving van dit protocol en sturen bezoekers weg die zich hieraan niet willen conformeren en informeren het bestuur van de vereniging/gebruiker.
 18. De leider dient het anderhalve meter-beleid aan te houden ten opzichte van de kinderen.
 19. Deelnemers aan een activiteit mogen niet eerder dan enkel minuten voor aanvang aanwezig zijn. Dit om tijdens wisselingen zo min mogelijk contacten te laten plaatsvinden tussen de gebruikers. Sommige groepen maken gebruik van de nooduitgang bij de bibliotheek als extra uitgang om zoveel mogelijk verplaatsing in de Foyer te voorkomen.
 20. Tijdens een activiteit moet altijd voldoende hand gel en hygiëne doekjes aanwezig zijn en deze moeten zelf worden meegebracht door de huurder.
 21. Alle meubilair moet na gebruik worden gedesinfecteerd door de gebruiker(s) en teruggeplaatst in de oorspronkelijke opstelling.
 22. Het gebruik van airco’s is weer beperkt toegestaan. Als het in de zaal 25 graden of meer is mag de airco aan. Indien de airco aan gaat moeten de ramen en deuren gesloten zijn. Onder de 25 graden is ventileren in de ruimtes verplicht en dat kan alleen door het openzetten van ramen en moet zo veel mogelijk worden uitgevoerd. De afzuigsystemen in de zalen (indien aanwezig) zullen wel worden gebruikt.
 23. De Corona maatregelen die genomen zijn door de Léghe Polder dienen ten alle tijden worden opgevolgd.

 

Welke groepen zijn welkom in de Lèghe Polder?

In de Lèghe Polder zijn drie soorten activiteiten te onderscheiden:

 1. Sport en dans -> Weer mogelijk
 2. Cultuur -> Weer mogelijk op 1.5 meter
 3. Activiteiten op het gebied van: creativiteit, muziek(les),  kaarten, etc. -> Weer mogelijk op 1.5 meter
 4. Horeca -> Open vanaf 26 juni van 06.00 – 24.00 uur op 1.5 meter en zitten verplicht.
 5. Een tweede onderscheid betreft groepen. Onderstaande tabel laat zien dat groepen, uitgaande van de 1,5 m afstand in de Lèghe Polder tijdelijk een ruimte kan worden geboden.

 

Zaal Nr. Naam Aantal personen vóór Corona Maximaal aantal personen 1,5 m
1 Foyer 200 60
2 De Soos 100 31
3 De Houten zaal 110 29
4 Het atelier 25 11
5 De Schakel 20 12
6 Het Souterrain 30 15
7 Het Muzieklokaal 16 8
8 De Sportzaal 300 72
  Biljartruimte (Foyer) 12 8

Bestuur en beheerder van de Lèghe Polder.