BronzenStemmen1Mannenkoor de Bronzen Stemmen repeteert regelmatig in De Lèghe Polder. U bent van harte welkom om eens een keer te komen kijken.

Het regionaal mannenkoor de Bronzen Stemmen is een senioren koor die plezier in zingen heeft en regionaal grote bekendheid geniet.

Het regionaal senioren mannenkoor De Bronzen Stemmen is op 5 oktober 1993 opgericht met als standplaats Beuningen en bestaat dus al meer dan 20 jaar.
Vanaf de oprichting tot 12 april 2011 was Arnold Tromp de vaste dirigent, en zijn professioneel enthousiasme werkte aanstekelijk.
De vaste pianist bij optredens is: Mathieu van der Burgh; en sinds april 2011 de vaste dirigent van het koor.

Het repertoire heeft voornamelijk een profaan karakter, klassiek, opera en operette, maar ook worden vele bekende, voor mannenkoren geschreven liederen, in verschillende talen uitgevoerd.
Vanwege verzoeken om bij gelegenheid een kerkdienst op te luisteren behoort ook religieuze muziek tot het repertoire.

Per jaar wordt een tiental concerten verzorgd, waaronder optredens in verzorgingshuizen. Maar ook grotere uitvoeringen zoals het Oranjeconcert, Najaars-concert en de traditionele Kerst-concerten zijn onderdeel van het jaarprogramma.