BEHEERDER M/V

 Het betreft een betrekking van 32 uur waarbij de functionaris bereid moet zijn om op openingstijden van het centrum zijn/haar werkzaamheden te verrichten.

De functie gaat in per 1 juni 2018 of zo snel als mogelijk is.

Van de beoogde functionaris wordt verwacht dat deze in samenwerking met het personeel en de vrijwilligers onder verantwoordelijkheid van het bestuur het centrum goed laat functioneren voor de bewoners en recreanten te Beuningen

Het bestuur zoekt naar een persoon met de volgende kwalificaties:

 • Leidinggevende capaciteiten
 • Zakelijke en commerciële instelling
 • Sociaal vaardige en representatieve persoonlijkheid
 • Beschikken over of de bereidheid hebbende diploma’s BHV, EHBO en VSH te behalen
 • Kennis hebben van het opzetten en uitvoeren van administraties

Woonachtig in de gemeente Beuningen heeft de voorkeur.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot mevr. Rosanne Nijsse, lid van het stichtingsbestuur, tel. 0487 – 523042.

Heeft u belangstelling, dan kunt voor 20 mei 2018 uw sollicitatie met cv zenden aan Bestuur De Lèghe

Polder, Schoolstraat 16, 6641DC Beuningen t.a.v. mevr. Rosanne Nijsse.

U kunt uw sollicitatie ook per mail zenden naar bestuur@leghepolder.nl.

Functieomschrijving:

Doel van de functie
Het zorgdragen voor:

 • het gebruik en onderhoud van het gebouw(en), de omgeving, de inventaris en de apparatuur.
 • een optimaal beheer en exploitatie van de foyer, de bar en de overige ruimten.

 Organisatorische positie
De beheerder ressorteert direct onder het bestuur of onder de leidinggevende van de afdeling waar de functie is ondergebracht.

Resultaatgebieden

Leiding geven

 • Geeft leiding aan het vaste personeel en de vrijwilligers van De Lèghe Polder
 • Is betrokken bij de selectie en aanstelling van de onder hem/haar vallende medewerkers;
 • Stelt de werkroosters op;
 • Geeft werkinstructies aan betrokkenen en ziet toe op de uitvoering van de werkzaamheden.

Resultaat: Medewerkers zodanig aangestuurd dat zij de doelstellingen van hun werkzaamheden realiseren..

Toezicht houden

 • Stelt de algemene regels op voor het gebruik van gebouw, inventarisgoederen materialen en de huisorde;
 • Stelt de veiligheids- en vluchtplannen op;
 • Controleert de handhaving van orde, rust en veiligheid en een correct gebruik van gebouw, inventarisgoederen en materialen in- en rondom de accommodatie en wijst zonodig op de naleving van de veiligheidsvoorschriften en huisregels;
 • Handhaaft een optimaal leefklimaat in en nabij de accommodatie (temperatuur, aankleding, toegankelijkheid, etc);
 • Opent (of geeft opdracht tot opening van) het gebouw en sluit (of geeft opdracht tot sluiting) overeenkomstig de vastgestelde tijden en het werkrooster;
 • Signaleert beschadigingen en vernielingen aan het gebouw en/of inventaris alsmede vermissingen en onderneemt actie;
 • Is verantwoordelijk voor het sleutelbeheer.

Resultaat: Op gebouw, inventaris en de directie omgeving van de accommodatie wordt zodanig toezicht gehouden dat gebruikers, deelnemers en medewerkers er op een veilige manier gebruik van kunnen maken.

 Foyer, bar en overige ruimten beheren en exploiteren

 • Verzorgt de planning en de verhuur van de ruimtes binnen het gebouw;
 • Doet zelfstandig inkopen voor de foyer en de bar;
 • Maakt afspraken met leveranciers en houdt de voorraad bij;
 • Houdt toezicht op de exploitatie van de foyer, bar en overige ruimten;
 • Beheert de kas van de foyer, bar en overige ruimten;
 • Zorgt voor afdracht van inkomsten uit de exploitatie van foyer, bar en overige ruimtes;
 • Onderhoudt contacten met organisaties als het schoonmaakbedrijf en de vuilophaaldienst;
 • Is aanspreekpunt voor klachten op het gebied van woon-, werk- en leefklimaat en het gebruik van de voorzieningen;
 • is intermediair tussen bezoekers, deelnemers en hulp- en dienstverleners;
 • Verricht overige functiegerelateerde werkzaamheden;
 • Verricht administratieve taken behorende bij het facilitair beheer;

Resultaat: Foyer, bar en overige ruimten worden zodanig beheerd dat de exploitatie optimaal is.

Gebouw(en), terrein en inventaris onderhouden

 • Doet in periodieke onderhoudsplannen aanbevelingen voor onderhoud van het gebouw, terrein, inventaris en vervanging of aanschaf van inventaris en apparatuur;
 • Ziet toe op reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en inventaris;
 • Laat storingen verhelpen aan technische installaties of schakelt hiertoe, conform servicecontracten, externe servicedienst(en) in;
 • Vraagt offertes op en beoordeelt deze voor het uit te besteden werk.

Resultaat: Gebouwen, terrein, inventaris en overige voorzieningen worden zodanig onderhouden dat medewerkers en klanten er op een veilige wijze gebruik van kunnen maken.

 De beheerder is verantwoordelijk voor en neemt deel aan het werkoverleg.

 Profiel van de functie
Kennis

 • MBO niveau;
 • Technisch inzicht;
 • Zakelijk inzicht in verband met de exploitatieverantwoordelijkheid;
 • Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne.

Specifieke functiekenmerken

 • Leidinggevende capaciteiten;
 • Affiniteit met materiaal, machines en apparatuur;
 • Correct gedrag in persoonlijke contacten;
 • Contactuele eigenschappen voor het onderhouden van in- en externe contacten.

 

 

De Lèghe Polder is op zoek naar vrijwilligers

Wij vinden het van belang bij onze vrijwilligers, dat ze:

 • gastvrij zijn;
 • flexibel ingedeeld kunt worden;
 • graag met mensen omgaan;
 • (een pré is) in het bezit zijn van Sociale Hygiëne en/of BHV.

Voor de horeca/beheer

Het zou fijn zijn als je ervaring hebt in vergelijkbaar werk, maar uiteraard word je door ons begeleid als je onvoldoende ervaring hebt in de horeca.

Een aantal werkzaamheden die bij de horeca horen zijn:

 • Barwerkzaamheden.
 • Het brengen van de drankjes/hapjes.
 • Het bereiden van hapjes.

Voor de hand en spandiensten

De werkzaamheden zijn:

 • Periodieke schoonmaakwerkzaamheden in en om het gebouw.
 • Ondersteuning bij evenementen bij de opbouw/afbouw en garderobe.
 • Alle voorkomende werkzaamheden bij de inrichting van de verhuurde ruimtes.

Wat bieden wij:

Een fijne, warme werkplek waarbij onze gasten voorop staan, waar jouw initiatief wordt gewaardeerd en met veel contact met mensen in het kloppend hart van Beuningen.

Heb je interesse, neem dan contact op met de beheerder van De Lèghe Polder dhr. Ard van Hulst. De telefoonnummers die je kunt gebruiken zijn 06-45036392 of 024-6771703. Uiteraard kun je ook via de e-mail beheerder@leghepolder.nl je interesse kenbaar maken.